รู้จักเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท :

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2532 โดยนายประทีป สุธีวงศ์ โดยใช้ชื่อ หจก.อีซูซุชัยนาท (พี.เอส.บริการ)


ประเภทกิจการ :

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ISUZU


Timeline บริษัท :

ปี 2533 :
• ก่อสร้างโชว์รูมอีซูซุชัยนาท ณ สถานที่ปัจจุบัน

ปี 2534 :
• เปิดให้บริการโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานอย่างเป็นทางการ

ปี 2535 :
• เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เพิ่มในเขตจังหวัดอุทัยธานี ภายใตัชื่อ หจก.อีซูซุชัยนาท (พี.เอส.บริการ) สาขาอุทัยธานี

ปี 2547 :
• หจก.อีซูซุชัยนาท (พี.เอส.บริการ) สาขาอุทัยธานี เปลี่ยนเป็น บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด สำนักงานใหญ่

ปี 2554 :
• ได้รับการอนุมัติให้เปิดสาขาหันคา และสาขาบ้านไร่ และดำเนินกิจการมาถึงปัจจุบัน


ปัจจุบัน :

ปัจจุบันกลุ่มอีซูซุชัยนาทประกอบด้วย 2 บริษัท ดังนี้

 • บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด สำนักงานใหญ่
 • บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด สำนักงานใหญ่

คณะผู้บริหาร :

 • ประธานกรรมการ คุณประทีป สุธีวงศ์
 • รองประธานกรรมการ คุณสุขุมา สุธีวงศ์
 • กรรมการผู้จัดการ คุณปภาวิน สุธีวงศ์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


เราเป็นบริษัทรถยนต์ที่ซื่อสัตย์และจริงใจ ด้านการขายและบริการ ด้วยความมุ่งมั่น และพร้อมพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าและชุมชน

พันธกิจ


 1. เป็นบริษัทที่มียอดขายรถเพื่อการพาณิชย์อันดับ 1 ของ จังหวัด
 2. เป็นผู้นำด้านการซ่อมแซมและดูแลรักษารถยนต์
 3. สร้างความพร้อม ทางเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้า
 4. พัฒนาและสร้างมาตรฐานของทีมงานทุกฝ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ
 5. รับใช้สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลผู้จำหน่ายอีซูซุผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

 • ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
 • ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมาย SSI และ CSI
 • ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ชนะการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประเภททักษะด้านงานอะไหล่
 • มีมาตรฐานการบริการบรรลุเป้าหมายในโครงการ “อีซูซุ...ยิ้มจากใจ”